“Chị ơi, em đã từng nghe đến LGBT nhưng LGBTQ+ nghĩa là gì vậy ạ?”

[Định nghĩa]

<<English below>>

Lesbian – Đồng tính nữ:  Những người phụ nữ bị hấp dẫn về thể chất, lãng mạn và tình cảm với những người phụ nữ khác. Một số đồng tính nữ có thể thích được xác định là đồng tính nam (gay women).

Gay – Đồng tính nam: Những người nam giới hấp dẫn bởi thể chất, lãng mạn và tình cảm với những người đàn ông khác. Gay còn có thể là tính từ dùng để miêu tả những người đồng tính nói chung.

Bisexual – Song tính: Một xu hướng tính dục mô tả những người trải nghiệm sự hấp dẫn thể chất, lãng mạn và cảm xúc bởi những người thuộc nhiều giới tính. Người song tính bao gồm những cá nhân bị thu hút bởi nhiều người, với giới tính tương tự và khác biệt với chính họ.

Transgender – Người chuyển giới: Một người có bản sắc giới tính khác với giới tính được chỉ định khi sinh có thể xác định là người chuyển giới. Giới tính có thể không phù hợp với bộ phận sinh dục của chúng ta hoặc là một phần của nhị phân giới (nam-nữ). Ví dụ, một người nào đó có thể được sinh ra với một âm đạo nhưng biết mình là nam giới. Đôi khi, người chuyển giới còn được sử dụng như một thuật ngữ cho những người đa dạng giới tính. Tuy nhiên, không phải ai cũng sử dụng nó để mô tả chính mình.

Queer: Một thuật ngữ mô tả các cá nhân không hoàn toàn là người dị tính. Việc sử dụng từ queer mở ra các lựa chọn ngoài đồng tính nữ, đồng tính nam và lưỡng tính cho các cá nhân không phù hợp với các giới tính này.

Questioning: Quá trình tò mò hoặc khám phá về một số khía cạnh của tình dục và giới tính. Questioning cũng có thể được sử dụng như một tính từ để mô tả ai đó hiện đang khám phá giới tính của họ.

Heterosexual – Dị tính: Thuật ngữ mô tả những người trải nghiệm sự hấp dẫn về tình dục, lãng mạn và cảm xúc đối với những người thuộc giới tính đối lập với giới tính của họ (nam với nữ). Người được xác định là người chuyển giới đều có thể là người dị tính. Thể loại định hướng tình dục này thường được mô tả là thẳng.

_______

Trưởng BTC: Mạc Phạm Thu Ngân

Phó BTC: Đỗ Hoàng Anh

Liên hệ:

– Gmail: 7mineclub@gmail.com

____________

[Definition]

Lesbian: Women that attracted physically, romantically, and emotionally with other women. Some lesbians may prefer to be identified as gay women.

Gay: Men who attracted physically, romantically, and emotionally with other men. Gay can also be an adjective used to describe homosexual people in general.

Bisexual: A sexual orientation depicting people experiencing physical, romantic, and emotional attraction by people of different sexes. Bisexuals are individuals who are attracted to many people, with the same gender and different from themselves.

Transgender: A person whose gender identity is different from the sex assigned at birth can be identified as transgender. Gender may not fit our genitals or be part of the gender binary (male-female). For example, someone may be born with a vagina but know he is a male. Transgender is sometimes used as a term for people of diverse gender. However, not everyone uses it to describe themselves.

Queer: A term describing individuals who are not completely heterosexual. The use of the word queer opens up options beyond lesbians, gays, and bisexuals for individuals who do not fit these genders.

Questioning: The process of curiosity or discovery about certain aspects of sexuality and gender. Questioning can also be used as an adjective to describe someone who is currently exploring their gender.

Heterosexual: The term describes people who experience sexual, romantic, and emotional attraction for people of the opposite sex to their gender (a male to a female). People identified as transgender may also be heterosexual. This type of sexual orientation is often described as straight.

_______

Founder: Thu Ngan Mac Pham

Vice President: Hoang Anh Do

Contact:

– Gmail: 7mineclub@gmail.com